top of page

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez fotografa.

Zbieranie danych osobowych

Fotograf zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji umowy ze swoimi klientami. Dostarczone dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu umówionych działań, a nie są przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody klienta.

Przetwarzanie danych osobowych

Fotograf przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu umówionych działań, takich jak sesje zdjęciowe, opracowywanie zdjęć, tworzenie albumów czy innych produktów fotograficznych. Dane osobowe są przechowywane w formie elektronicznej lub papierowej.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Fotograf zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych klientów. Dane osobowe są przechowywane tylko przez okres wymagany przez prawo lub zgodnie z umowami z klientami.

Prawa klientów

Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, żądania ich poprawiania, zamknięcia ich przetwarzania lub usunięcia. W przypadku zamknięcia przetwarzania lub usunięcia danych, fotograf nie będzie w stanie zrealizować umowy z klientem.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Przed przystąpieniem do realizacji umowy, fotograf wymaga wyraźnej zgody klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celu umówionych działań.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności, proszę o kontakt z fotografem pod adresem e-mail: fotymoimokiem@gmail.com

bottom of page